Akademia - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Powstała, jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, w roku 1922 z połączenia Instytutu Fonetycznego i kierowanego przez naszą Patronkę – Marię Grzegorzewską – Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej. To właśnie Maria Grzegorzewska zarysowała blisko sto lat temu wizję pedagogiki ukierunkowanej na zaspakajanie szeroko rozumianych potrzeb społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Pozostając wierni przesłaniu Marii Grzegorzewskiej staramy się tworzyć uczelnię otwartą na problemy współczesnego świata, odpowiadającą aspiracjom nowych pokoleń kandydatów na studia. Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia studentów i poziomu naukowego naszej Uczelni. Wyrazem pozycji naukowej APS-u jest przyznanie nam uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w dyscyplinie „pedagogika” oraz do doktoryzowania w dyscyplinach „socjologia” i „psychologia”. Szczycimy się również wysoką pozycją w rankingach uczelni pedagogicznych i kierunków studiów. Ze względu na charakter naszej Uczelni dbamy o integrację teorii z praktyką. Znajduje to swoje odbicie w nowoczesnych planach i programach kształcenia, w organizacji praktyk oraz we współpracy z placówkami edukacyjnymi.

Warto podkreślić, że w dobie trudności na rynku pracy nasi absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia zgodnego z kierunkiem ukończonych studiów. Dla tych, którzy po studiach myślą o pracy naukowej prowadzimy Studia Doktoranckie.

Rektor APS


WŁADZE UCZELNI

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS
tel. (22) 822 71 34 lub (22) 589 36 00 wew. 3211
rektorat@aps.edu.pl

Prorektor ds. Nauki
dr hab. Jarosław Rola, prof. APS
tel. (22) 589 36 23
rola@aps.edu.pl

Prorektor ds. Kształcenia
dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS
tel. (22) 589 36 18
pasamon@aps.edu.pl

Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS
tel. (22) 589 36 10
acoates@aps.edu.pl

Przydatne linki