Akademia - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in

Programmes, internships

Language courses

Studenci mają możliwość wyboru i rozwijania swoich umiejętności językowych spośród czterech nowożytnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego.
Część zajęć odbywa się w systemie e-learningowym.
Lektoraty w APS prowadzone są przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Internships

Studenci realizują praktyki w ramach programów studiów.
Szczegółowe informacje.

International programmes

Studenci i pracownicy APS mogą brać udział w licznych programach wymiany międzynarodowej. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+, oraz współpracuje z wieloma uczelniami w Europie w ramach porozumień dwustronnych. Wszelkie informacje związane z możliwościami wyjazdowymi i udziałem w różnego rodzaju programach międzynarodowych można znaleźć na stronach Erasmus+ dla studentów i nauczycieli akademickich.